Proxecto dunha instalación fotovoltaica

10 de abril de 2023

Autor: Miguel Núñez Mourelle

Neste posgrao realizamos proxectos de carácter técnico que se poden levar a cabo na realidade. Un dos exemplos realizados polos alumnos, foi o deseño dunha instalación solar fotovoltaica nun balneario. Neste caso desenvolveuse o traballo ó longo de tres sinaturas distintas:

A primeira é mais enfocada no tema enerxético foi  Enerxía solar fotovoltaica, fundamentos e instalacións, aquí realizouse todo o traballo de análise de consumo enerxético e irradiación solar. No apartado de consumo realizáronse os cálculos do gasto enerxético das instalacións do balneario, gasto de luz das habitacións, gasto dos motores, das bombas… coa finalidade de ter o consumo total. No apartado da irradiación empregando o programa IHoga obtemos a irradiación solar desa ubicación. Para iso introducimos a latitude e lonxitude do lugar, xunto co albedo e pendente das placas. O programa accede a base de datos da NASA que nos ofrece os valores medios diarios de cada mes. Unha vez obtidos os datos pasmos a calcular a cantidade de paneis, baterías, inversores e cables. Por último calculamos os costes e amortizacións da instalación. 

Na seguinte imaxe vemos unha fotografía aérea do balneario onde se pretende situar parte dos paneis fotovoltaicos.

A segunda sinatura foi comunidades enerxéticas,  onde realizamos o análise de ciclo de vida. Neste apartado calculouse o tempo de retorno enerxético, que é o tempo necesario para que o sistema sexa capaz de xerar a mesma cantidade de enerxía para a súa produción. Por outro banda calculouse o tempo de retorno económico, que fai referencia a amortización. Pola outra banda calculamos o potencial de mitigación de impacto ambiental.

A terceira  sinatura coa que se seguiu este traballo foi Bases de sostenibilidade e globalización , onde mediante o programa OSeMOSYS, o cal nos permite avaliar distintos escenarios futuros comparando con escenarios base, sendo estes últimos  os que se acadarían en caso de non tomar medidas. No nosos caso realizouse o estudo da sostibilidade do sistema a longo prazo, ademáis de ver o impacto das emisións e se había outra forma de obter enerxía de forma eficiente e económica.

Por último, dicir que a idea deste tipo de proxectos é que se leven a cabo na vida real, co obxectivo de mellor a situación actual dende un punto de vista de mellora tecnolóxica e medioambiental.

Últimas noticias

X Xornada Eólica en Galicia. Cadea de valor no territorio

X Xornada Eólica en Galicia. Cadea de valor no territorio

El día 19 de Octubre de 2023, algunos alumnos de MERYCSE asistieron a la "X Xornada Eólica en Galicia. Cadea de valor no territorio", organizada por Cluergal - Clúster de las Energías Renovables de Galicia. En la cual se tuvo la oportunidad de escuchar a Jose Manuel...